Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019

Majątek GOK Walce

 

Gminny Ośrodek Kultury w Walcach na dzień 01.01.2019 r. posiada środki trwałe o łącznej wartości 54.584,53 zł w skład tej kwoty wchodzą: kocioł Albil, kocioł UKS, zestaw multimedialny, klimatyzacja, podest sceniczny.

 

Sp. Ewa Mandalka

Wersja XML