Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej


 

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach może być udostępniona zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej:


Wypełniony wniosek można składać:

Gminny Ośrodek Kultury w Walcach

ul. Opolska 23 A

47- 344 Walce


 

PDFWniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf

 

 

Wersja XML