Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 25/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 20.10.2021 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 25/2021

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 20.10.2021 R.

 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji kasy

Na podstawie Rozdziału III ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz INSTRUKCJI SŁUŻBOWEJ „INWENTARYZACJA”.

 

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji kasy nr 16-13-00025/169 wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przez komisję w składzie:

 1. Arkadiusz Maus – przewodniczący

 2. Sylwia Turska - członek

 

§ 2

Zobowiązuję komisję w powyżej przedstawionym składzie do:

 1. Przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych znajdujących się w kasie tj.

- gotówki w banknotach i bilonach

- papierów wartościowych

- waluty obcej

- druków ścisłego zarachowania

- innych

2. Sporządzenia protokołu z arkuszami spisowymi,

3. Przekazanie sporządzonych dokumentów głównemu księgowemu najpóźniej do następnego dnia po dokonaniu przeprowadzenia inwentaryzacji kasy

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFZARZĄDZENIE NR 25 2021 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf

 • 2021

  Data publikacji: 28-01-2021 08:06
Wersja XML