Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 22/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 30.09.2021 r.

Zarządzenie Nr 22/2021

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

z dnia 30.09.2021 r.

w sprawie: podwyżki płac dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

 

Na podstawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników GOK Walce wprowadzonego Zarządzeniem Nr 3/2021 z dnia 14.01.2021 r. i Zarządzenia Nr 16/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 29.12.2015 r. w sprawie ustalenia wynagradzania Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.

Zarządzam podwyżkę płac dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach zgodnie z planem finansowym na 2021 r. z mocą od 1 października 2021 r.

 

 

 

 

Załączniki:

Tabela stawek wynagrodzenia na 2021 r. po podwyżce. – pracownicy

Tabela stawek wynagrodzenia na 2021 r. po podwyżce. – gł. księgowa

 

PDFZARZĄDZENIE NR 22 2021 r w sprawie podwyżki płac.pdf

 

 

  • 2021

    Data publikacji: 28-01-2021 08:06
Wersja XML