Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 17/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 1.07.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2021

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 01.07.2021 R.

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia likwidacji środka trwałego.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) art. 30 ust.1.

 

§ 1

Powołuje się komisję do przeprowadzenia likwidacji środka trwałego zaewidencjonowanego w księgach rachunkowych GOK Walce w składzie:

 1. Mandalka Ewa – przewodnicząca komisji

 2. Wrona Marta – członek komisji

 3. Beata Sowik – członek komisji

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierz się przewodniczącemu komisji

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


PDFZARZADZENIE NR 17 2021 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia likwidacji środka trwałego.pdf

 • 2021

  Data publikacji: 28-01-2021 08:06
Wersja XML