Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 15/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 25.05.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2021

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 25.05.2021 R.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości zarządzam:

 

§ 1

Przeprowadzenie inwentaryzacji opału w drodze spisu z natury w kotłowni GOK Walce.

 

§ 2

Ustala się termin przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na dzień 31.05.2021 r.

 

§ 3

Na przewodniczącą komisji inwentaryzacyjnej powołuję Panią Beatę Sowik.

§ 4

Na członków komisji inwentaryzacyjnej powołuję:

 1. Krzysztof Bucior

 2. Arkadiusz Maus

§ 5

Osoby powołane do przeprowadzenia inwentaryzacji ponoszą pełną odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz stanem rzeczywistym dokonanie spisu wymienionych wartości.

Inwentaryzację należy przeprowadzić w obecności pracownika odpowiedzialnego za obsługę kotłowni.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PDFZARZĄDZENIE NR 15 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału.pdf

 • 2021

  Data publikacji: 28-01-2021 08:06
Wersja XML