Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 14/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 18.05.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/2021

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

z dnia 18.05.2021

w sprawie sprzedaży części wyposażenia stanowiącego własność Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

 

na podstawie art.17 oraz art. 27 Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zarządzam co następuje :

 

§1

 1. Przeznaczam do sprzedaży dwa komplety krzeseł ratanowych o nazwie ewidencyjnej Honolulu.

 2. Krzesła noszą znaczne ślady zużycia i nie spełniają wymogów bezpieczeństwa.

 

§2

1. Ustalam cenę za jeden komplet krzeseł, o których mowa w §1 na kwotę 150,00 zł brutto.

 

§3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PDFZARZĄDZENIE NR 14 2021 w sprawie likwidacji i sprzedaży wyposażenia.pdf

 • 2021

  Data publikacji: 28-01-2021 08:06
Wersja XML