Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 12/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 30.04.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2021

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W WALCACH Z DNIA 30.04.2021 R.

 

w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt obowiązujących w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach

 

Działając na podstawie  art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 poz. 164) i w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Opolu, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 1. Wprowadzam jednolity rzeczowy wykaz akt dla Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2. Wprowadzam instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt dla Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc pkt. 2) i 3) w § 1 Zarządzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach nr 3/2012 z dnia 1 marca 2012 roku.

 

§ 3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 maja 2021 r.

 


PDFZARZĄDZENIE NR 12 2021 w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt.pdf

 • 2021

  Data publikacji: 28-01-2021 08:06
Wersja XML