Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 10/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 16.04.2021 r.

Zarządzenie nr 10/2021

z dnia 16.04.2021 roku

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

w sprawie wprowadzenia Zasad Gospodarowania Środkami Ochrony Indywidualnej, Odzieżą i Obuwiem Roboczym

 

Niniejszy dokument Zasad Gospodarowania Środkami Ochrony Indywidualnej, Odzieżą i Obuwiem Roboczym jest aktem prawa wewnątrzzakładowego stanowiącym uszczegółowienie przepisów zawartych w Rozdziale IX Działu X Kodeksu pracy.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

 

§1

Wprowadza dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach Zasady Gospodarowania Środkami Ochrony Indywidualnej, Odzieżą i Obuwiem Roboczym stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Dokument Zasady Gospodarowania Środkami Ochrony Indywidualnej, Odzieżą i Obuwiem Roboczym o którym mowa w §1 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 roku, po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

 


PDFZARZADZENIE NR 10 2021 w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej.pdf

 

  • 2021

    Data publikacji: 28-01-2021 08:06
Wersja XML